top of page
hotline_edit04.png

กรมการขนส่งทางบก

รถโดยสารสาธารณะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้ รถเมล์ ขสมก., รถเมล์เอกชนร่วมบริการ, รถมินิบัส, รถสองแถวขนาดใหญ่, รถ บขส. และเอกชนร่วมบริการ, รถตู้โดยสารปรับอากาศ, รถแท็กซี่, รถสามล้อรับจ้าง, รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง, รถจักรยานยนต์รับจ้าง

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน (BTS)

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (MRT)         

การรถไฟแห่งประเทศไทย         

เบอร์สายด่วน 1584 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

Facebook : ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584
ผ่านทาง Line ชื่อ ID : 1584DLT

ผ่าน Application : Dlt Check-in Taxi


ผ่านเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน 1584 http://ins.dlt.go.th/cmpweb/

ทางจดหมาย หรือหนังสือร้องเรียน ส่งมาที่ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4
กองตรวจการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 

ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ

กรมเจ้าท่า

เบอร์สายด่วน 02-617-6000 ทุกวัน ในช่วงเวลา : 06.00-24.00 น.

เบอร์โทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-624-5200

วันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 07.00–20.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ ในช่วงเวลา 08.00–17.00 น.

เบอร์สายด่วน 1690 ต่อ 1 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล์การรถไฟแห่งประเทศไทย Email: comment@railway.co.th

 

เอกสารหรือจดหมาย ที่ ตู้ ปณ.200 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์สายด่วน 1199 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอกสารหรือจดหมาย ที่ กรมเจ้าท่าเลขที่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)         

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

เบอร์สายด่วน 1490 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์สายด่วน 1348 ทุกวัน ในช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น.

bottom of page