ABOUT US

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) นำโดยองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดตั้งแคมเปญ “How to เผือก?” ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้สังคมช่วยกันแชร์วิธีเผือกเพื่อยุติภัยคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ  หลังพบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากกำลังเผชิญกับภัยคุกคามนี้

 

ทางเครือข่ายฯ มองว่า เมืองเป็นที่อยู่ของประชาชนทุกคน ดังนั้นเราทุกคนมีสิทธิที่จะได้อยู่อาศัยในเมืองที่ปลอดภัย (Rights to the City)  แม้แต่การเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ก็ทำได้อย่างปลอดภัย แคมเปญ “How to เผือก?” จึงมุ่งหวังให้ปัญหาภัยคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะได้หมดไป ด้วยพลังเผือกของทุกคน  เพื่อสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201
ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขถพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 6601

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษาห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 9977

  • Facebook

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ