ตัวอย่างเหตุการณ์

การคุกคามทางเพศที่พบบ่อย

ตัวอย่างที่ 1 สัมผัส ถูไถ

ตัวอย่างที่ 2 เบียดชิด ถูกเนื้อต้องตัว

ตัวอย่างที่ 3 พูดแซว เกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างที่ 4 เปิดคลิปโป๊ให้ผู้โดยสารอื่นเห็น

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201
ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขถพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 6601

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษาห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 9977

  • Facebook

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ