แหล่งความช่วยเหลือในการระงับเหตุสำหรับพนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

191

1644

1137  (เสียค่าบริการ)

*1808 (ฟรีทุกเครือข่าย)

1418

0-2226-4444-8

1677

หน่วยงาน

ตำรวจ

สวพ. 91

จส. 100

หน่วยกู้ภัยปอเต๊กตึ๊ง

หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู

ร่วมด้วยช่วยกัน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201
ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขถพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 6601

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษาห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 9977

  • Facebook

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ