top of page

คู่มือเผือก

staff white.png

ทีมพนักงาน

ความปลอดภัยของผู้โดยสารคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ เว็บไซต์นี้ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะให้รู้ถึงข้อควรปฏิบัติในการหยุดยั้งภัยคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที

Cover_03.png

ร่วมเป็น "ทีมเผือก"

อะไรคือ

"การคุกคามทางเพศ"

พฤติกรรมแบบไหนบ้าง

ที่เป็นการคุกคามทางเพศ?

แหล่งความช่วยเหลือ

ในการระงับเหตุ

สำหรับพนักงาน

ตัวอย่างเหตุการณ์

การคุกคามทางเพศ

ที่พบบ่อย

ข้อควรคำนึงถึง

เมื่อเข้าแทรกแทรง

เพื่อหยุดการคุกคาม

พนักงานขนส่งสาธารณะ

ทำอะไรได้บ้าง

เมื่อพบเจอเหตุคุกคามทางเพศ?

bottom of page