คู่มือเผือก

ทีมพนักงาน

ความปลอดภัยของผู้โดยสารคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ เว็บไซต์นี้ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะให้รู้ถึงข้อควรปฏิบัติในการหยุดยั้งภัยคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201
ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขถพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 6601

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษาห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 9977

  • Facebook

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ